p4spdf exams MB2-702

Wat doet de OVZ

 

De OVZ voert overleg met diverse overheidsinstanties. Daarnaast heeft de OVZ regelmatig overleg met het College van Burgemeester en Wethouders, met de diverse raadsfracties en -commissies en met de ambtelijke organisatie. Binnen deze overlegstructuur komen thema’s aan de orde als ruimtelijke ordening, economische ontwikkeling, bestemmingsplannen, milieu, arbeidsmarkt, parkeer- en locatiebeleid, veiligheid, belastingen en heffingen. De OVZ zorgt ervoor dat belangen van de leden – zowel collectief als individueel – in de politieke besluitvorming worden betrokken.

De OVZ organiseert regelmatig evenementen zoals :
– Intocht Sinterklaas
– Kerstmarkt
– Winkelacties
– Prikacties, zoals met Moederdag rozen uitdelen
– Jaarlijkse grote braderie

De OVZ verzorgt buiten de evenementen ook voor sfeer in de stad :
– Kerstverlichting
– Kerstbomen in de stad rondom de Kerstdagen.

Als OVZ- lid profiteert u ook van diverse kortingen zoals :
– millimeter kortingen bij advertenties bij mediabedrijven zoals De Toren en Het Kontakt.